ممنون باربارا لیسکوف !

ممنون باربارا لیسکوف !

ممنون باربارا لیسکوف ! :

وقتی OOP متولد شد، همه مردم فکر می‌کنند که OOP زندگی واقعی را شبیه‌سازی می‌کند و می‌تواند هر چیزی را از زندگی واقعی به دنیای OOP ترسیم کند، اما این تفکر نادرست است! ممنون باربارا لیسکوف.
تصویر بالا داره این موضوع رو میرسونه شاید براتون عجیب باشه. خوبه این جمله را گوگل کنید.