یک سری چیزا در مورد دیتابیس

یک سری چیزا در مورد دیتابیس

یک سری چیزا در مورد دیتابیس :

چند سال پیش برای ارائه دانشگاه تو دوران کرونا من دوتا ویدئو ضبط کرده بودم که سعی کردم اول یک سری از مفاهیم دیتابیس مثل ACID رو توضیح بدم و بعدش رفتم سراغ
بررسی یک سری از دستورات مدیریتی که در MYSql هست. سعی کردم دستوراتی که بدرد بخور هست رو بگم. دقت کنید که دستورات DDL الزاما نیست چون این ها دیگه همه جا هستند و همه بلدند.
ویدئو مفاهیم پایگاه داده.
ویدئو دستورات مدیریتی Mysql